. 
 

                        
Click to select video 
select
Sao Noy
Jul 9 2015 8:49AM
ເບິ່ງແລ້ວ ຄັກຫລາຍ!
vathsana insixiengmayຢ
Oct 30 2013 2:47AM
ຂ້ອຍ ວາດສະຫນາ, ເປັນເພືອນກັບ ນາງ ຕູ໋ນ ວີໄລວອນ, ກະລູນາ ຕອບກັບຄືນ ອີເມລຂ້ອຍ vath_in@hotmail.com
Tic
Sep 6 2012 5:38AM
Please let us know when the 2012 video is available, looking forward to it. Thanks
ຢາກ ຊວນ ເຊິນຢ
Aug 24 2011 12:55PM
Tic
Jul 29 2011 3:37PM
Seeing the video again and thinking of you all.
ຈອຍ
Jun 5 2011 10:23PM
ຈອຍ
ຄັກ ຄັກ
Dec 21 2010 8:20AM
ເບິ່ງແຕ່ສາຍລອງກໍຕິດໃຈແລ້ວ ເບິ່ງຫມົດມ້ວນຄືແຮງຊິມ່ວນນໍ !!
DVD
Dec 20 2010 6:41PM
Finally, we will see the DVD. Thanks for all your hard work from beginning till the end. Sao Portland, Sao Dallas, Sao DC, all of SAO are beautiful (Nang Fa). I cannot wait for our next reunion.
Tic
Dec 19 2010 1:05PM
Thank you Joi and everyone for putting our DVC together, can't wait for the real one and you guys rock!!!
DVD update
Dec 19 2010 7:12AM
SVNK DVD is complete . ອັນນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງບາງຕອນ ຖ້າໃຜຍັງບໍ່ທັນໃດ້ຊື້ ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແວບໄຊພວກເຮົາ ພວກເຮົາມີແຕ່ຈຳນວນຈຳກັດ ຖ້າໃຈເຢັນອາດຈະຫມົດກ່ອນເດີ !!!
ຄໍທອງແດງ
Dec 7 2010 1:25PM
ປາດທີໂທ!!!!! ສາວປອດແລນຂື້ນແລ້ວ ຄິດວ່າແຕ່ເປັນຄໍທອງແດງ ສຽງຄໍເພີ່ນບໍ່ແມ່ນທຳມະດາເດີ ພີ່ນ້ອງເອີຍ !!!!!
ອາຈານສີແນມ
Dec 6 2010 3:58AM
ປາດຕິໂທ ບ່າວຫຼັກສອງ ກັບຍາປີເຕີ້ ກ້ຽວສາວແຕງໂມມ່ວນຫຼາຍແທ້ໆນໍ ຈົນເປັນສຽງເພງ ອອກມາວ່າ ຕົ້ມຄັກຕົ້ມແນ່ ຕົ້ມນ້ອງກະບໍ່ເປື່ອຍ ......ຄຶດເຖິງທຸກໆຄົນ
ບ່າວ Lycee
Dec 1 2010 6:57AM
ເທື່ອນີ້ເຫັນທ່ານຍາວຊູສາວLycee ຂຶ້ນຮ້ານຮ້ອງເພງ ເພາະວ່າອຸດົມສົມ ບູນຫຼາຍ ແຕ່ສາມສິບກ່ອນຂ້ອຍມີແຕ່ນັ່ງແຍງຄວາມງາມເພິ່ນ ອິກໆໆໆ
leh minnesota
Nov 2 2010 6:14PM
ໂອຢ ຢາກໄປເດ ຢາກໄປໄປ
ບ່າວລີເຊ
Nov 1 2010 1:00PM
ເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງຊິເປັນອາຈານສີແນມ? ຂ້ອຍໂລດອິດສາອາຈານມີແຕ່ຫາງເຄື່ອງງາມໆ ອິກໆໆໆ
ຢາກມາອີກ
Nov 1 2010 12:21PM
ເທື່ອຫນ້າຈະຈັດຢູ່ໃສນໍ? ສອງປີ ? ສາມປີ ? ຢ່າລືມຊວນຄົນມັກແນ່ເດີ!!
Committee
Nov 1 2010 10:57AM
Ready for another reunion?
ບ່າວສວັນ
Oct 29 2010 6:55PM
ອອນຊອນເດ ເທື່ອຫນ້າແຮງມ່ວນກ່ອນເກົ່ານໍ